Polityka prywatności

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Każdy pacjent, zgodnie z art. 7 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* winien wyrazić wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie jego danych osobowych przez Orfiz A M Jancewicz, ul. Transportowa 2B lok.7, 15-399 Białystok, niezbędnych do komunikacji i korzystania z usług z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o działalności firmy. Ponadto, Orfiz s.c. A M Jancewicz, P Jancewicz informuje, że dane pacjentów są obecne w systemie informatycznym AsPhys, którego rolą jest wspomaganie zarządzania gabinetem fizjoterapeutycznym, poprzez prowadzenie kalendarza wizyt oraz gromadzenie dokumentacji medycznej pacjentów.

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/679 Z 27 KWIETNIA 2016R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH).